Jste natěšení na závodění?

Chybí vám běžecký adrenalin a endorfiny v cíli?

Zveme vás na 12. ročník našeho hostivařského běhu po golfovém hřišti!

Přijďte si k nám zaběhnout pětku nebo desítku v atraktivním prostředí mezi golfovými jamkami.

Nenechte si ujít tento sportovní zážitek pro celou rodinu.

Kdy?

Čtvrtek
17. 6. 2021

Kde?

Areál Golf Hostivař,
Praha 15

V kolik?

Hlavní závod
v 18:00

Jak?

Rychle i pomalu,
bez bot či na boso!

Upozornění: Závod se koná za dodržení aktuálních protiepidemických opatření!
Pokud situace konání závodu nedovolí, náhradní termín je 7. 10. 2021.

 

Účastník akce je povinen předložit, že splňuje podmínky viz. níže. Prosíme všechny účastníky akce, aby s sebou na registraci měli potvrzení o splnění jedné ze sedmi podmínek.

 1. PCR test nejdéle 7 dnů starý
 2. POC test nejdéle 72 hodin starý
 3. Očkování (22 dnů po první dávce, nebo 14 dnů po první dávce případě jednodávkového schématu)
 4. Prodělané onemocnění COVID-19 nejdéle 180 dní od prvního pozitivního testu
 5. Preventivní test na místě
 6. Čestné prohlášení, nebo potvrzení zaměstnavatele o samotestování na pracovišti
 7. Čestné prohlášení zákonného zástupce, nebo potvrzení školy o samotestování ve škole

Běh na boso 2021

podívat se na fotogalerii

Závodní tratě

10 km

(muži, ženy)
4 kola

5 km

(muži, ženy)
2 kola

Místo konání:

Sportovní areál Golf Hostivař, U Golfu 565, 109 00 Praha 15
https://bit.ly/2IuG5nv

Soutěže

Hlavní závod

– na 5 nebo 10 km – pro amatérské běžce

Mistrovství ČR v běhu na boso na 5 a 10 km
– v rámci hlavního závodu

Nesoutěžní běh na boso „Okolo golfového hřiště“
– 2,5 km během i chůzí

Nesoutěžní dětský běh na boso „Okolo jezírka“
– 250 m

Swim-run
– 3 kola (vždy 150 m plavání + 1 km běh)

Kategorie

Vyhlašované hlavní kategorie

– 10 km muži – kategorie do 35 let; 35-45 let; 45+ (nejlepší 3 závodníci)
– 5 km ženy – kategorie do 35 let; 35-45 let; 45+ (nejlepší 3 závodnice)
– Mistrovství ČR mužů v běhu na boso na 10 km (nejlepší 3 závodníci)
– Mistrovství ČR žen v běhu na boso na 5 km (nejlepší 3 závodnice)
– Swim – run – nejlepší 3 muži a 3 ženy (bez věkových kategorií)
– Nejlepší firemní tým na 5 a 10 km

Vedlejší kategorie (nevyhlašované)

– 10 km ženy – kategorie do 35 let; 35-45 let; 45+
– 5 km muži – kategorie do 35 let; 35-45 let; 45+

Terén

Téměř celý závod se běží po nízce střiženém travnatém povrchu golfového hřiště. Na trati je pouze několik přeběhů cestiček, které jsou chráněné kobercem, a několik krátkých úseků se zámkovou dlažbou. Trať je mírně členitá až rovinatá, s jedním kratším kopečkem, charakterem trati se závod řadí mezi krosové.

Firemní týmy

Novinka ročníku 2021! Do hlavního běžeckého závodu na 5 nebo 10 km se mohou přihlásit firemní týmy, které budou tvořit 4 běžci (muži, ženy, smíšené). Všichni členové týmu běží naráz stejnou trať, hodnotí se součet časů všech členů týmu.

zobrazit více/méně

Firma může postavit na start i více týmů (např. v obou závodech na 5 i 10 km, tým A + B v jednom závodě apod.). Uhrazeným startovným za svůj tým firma zároveň finančně podporuje uspořádání našeho běhu a získává možnost reklamy (vyvěšení reklamního banneru, vlajky nebo dle dohody). Firmy s dvěma a více týmy si mohou v případě zájmu v prostoru startu postavit vlastní stan o rozměru 3 × 3-6 metrů (promo, privátní občerstvení pro své závodníky, šatna atd.).

Nesoutěžní běh na 2,5 km

Novinka ročníku 2021! Nemusíte nutně závodit, běh na boso si můžete vyzkoušet na pohodu v rámci nesoutěžního běhu na 2,5 km. Nesoutěžní běh je vhodný nejen pro dospělé, ale i sportovně založené děti a mládež.

Dětský nesoutěžní běh „Okolo jezírka“

Děti běží cca 250 m ze startovní brány okolo jezírka proti směru hodinových ručiček, cíl je opět v bráně. Běh doporučujeme dětem přibližně do 10 let (starší děti si mohou zaběhnout 2,5 km), malé děti mohou běžet i za ruku s rodičem. Nesoutěžní dětský běh „Okolo jezírka“ je pro děti i rodiče zdarma. Každé dítě, které dokončí závod, získá drobný dárek (garantovaný pouze pro předem registrované děti).

Swim-run

Samostatný závod, který startuje po doběhu hlavního běžeckého závodu. Tradičně se ho účastní výkonnostní sportovci, ale i naprostí amatéři milující adrenalin a neobvyklé disciplíny. Náš tradiční závod bude mít tři kola, v každém z nich závodníci poplavou 150 m v jezírku a následně poběží 1 kilometr po golfovém hřišti.

Startovné

Hlavní běžecký závod

350 Kč při registraci a platbě předem
450 Kč na místě

Swim-run (vč. účasti v obou závodech)

350 Kč při registraci a platbě předem
450 Kč na místě

Nesoutěžní běh „Okolo golfového hřiště“ na 2,5 km

200 Kč (předem i na místě)

Dětský nesoutěžní běh „Okolo jezírka“

zdarma (pro dítě i doprovázejícího rodiče)

(Členové Golf Club Hostivař mají slevu 100 Kč)

Firemní týmy

4 000 Kč/tým (možnost úhrady startovného formou reklamy nebo sponzoringu – darovací smlouva)

Pro další informace kontaktuje Andreu Šindelářovou, andrea.sindelarova@golfhostivar.cz

Zobrazit co je v ceně startovného

– věcné ceny pro vítěze hlavních vyhlašovaných kategorií
– občerstvení (iontový nápoj, ovoce)
– elektronická čipová časomíra
– startovní číslo
– kvalitní zázemí golfového klubu (sprchy, šatny, úschovna věcí)

Registrace závodníků

 1/ Registrace předem on-line na všechny soutěžní i nesoutěžní závody na: sportt.cz (nápověda pro registraci zde), on-line registrace běží od 10. 5. do 16. 6. 2021. Startovné je nutné uhradit do 5 dnů od registrace (poté bude závodník automaticky odhlášen).

AKTUÁLNÍ STARTOVNÍ LISTINA

 

2/ Registrace a platba na místě je možná (za vyšší startovné).

 • Registrace pro nepřihlášené závodníky na hlavní běžecký závod na místě končí 60 minut před startem závodu (do 17:00)
 • Prezence předem přihlášených závodníků na hlavní běžecký závod končí 30 minut před startem závodu (do 17:30)
 • Registrace závodníků Swim-runu na místě končí 60 minut před startem závodu (do 18:30)
 • Prezence předem přihlášených závodníků Swim-runu končí 30 minut před startem závodu (do 19:00)
 • Kapacita hlavního závodu je 500 běžců. Pořadatel si tak vyhrazuje právo na předčasné ukončení registrace.
 • Účast a registrace do hlavního závodu je možná pro závodníky od 12 let (ročníky 2009 a starší), mladší děti se mohou zúčastnit dětského nesoutěžního běhu.
 • Zlevněné startovné pro členy Golf Club Hostivař je podmíněno platným členstvím v golfovém klubu.
 • Závodníci se mohou současně zúčastnit běžeckého závodu i Swim-runu.
 • Podmínka pro vyhodnocení v rámci Mistrovství ČR v běhu na boso je nahlášení k bosoběhu v rámci registrace a absolvování celé trati na boso.

Časový harmonogram závodu

}

od 15:30

– otevřena prezence a dodatečná registrace do závodu (horní terasa golfové klubovny)

REGISTRACE pro předem nepřihlášené závodníky (vč. nesoutěžních běhů) končí 60 minut před startem vlastního závodu!

PREZENCE (vyzvednutí startovního čísla) pro předem přihlášené závodníky (vč. nesoutěžních běhů) končí 30 minut před startem vlastního závodu!

Předstartovní ROZPRAVA se koná 15 minut před startem vlastního závodu v prostoru startu.

}

17:20

– start nesoutěžního běhu „Okolo golfového hřiště“ na 2,5 km

}

17:40

– start dětského nesoutěžního běhu „Okolo jezírka“ na 250 m

}

18:00

– start hlavního běžeckého závodu na 5 a 10 km

}

19:00

– vyhlášení výsledků hlavního běžeckého závodu

}

19:30

– start Swim-runu
}

20:00

– vyhlášení výsledků Swim-runu

Všechny uvedené časy jsou předpokládané a mohou se upravit v průběhu akce.

Partneři akce

Další informace

Čipové měření

Čas závodníků se měří čipovou časomírou, každý běžec musí mít připevněný čip těsně nad kotníkem nebo na botě, jinak jeho čas nebude změřen a do výsledků nebude započítán.

Ihned po doběhnutí závodu je nutné čip odevzdat, v případě ztráty čipu nebo jeho nevrácení je účastník závodu povinen uhradit poplatek 500 Kč.

Důležitá upozornění

Běh v obuvi nebo na boso.

Pořadatel si vyhrazuje možnost dodatečných změn v propozicích závodu.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Organizace akce

Prezence závodníků probíhá na terase v 1. patře golfové klubovny.

Parkování je možné zdarma přímo v areálu Golf Hostivař nebo jeho blízkém okolí (omezená kapacita).

Zázemí golfového klubu bude pro běžce k dispozici – toalety, šatny i sprchy. Možnost uložení osobních věcí v šatně.

Pořadatelé akce: Golf Club Hostivař, a.s., SPORT Hostivař, a.s., TTT, z.s.

Organizační výbor: Jiří Martinka, Andrea Šindelářová, Martin Drábek, Marek Blažek, Pavel Mužíček

Registrace, elektronická časomíra, výsledky: www.sportt.cz

Informace o areálu: www.golfhostivar.cz

Tyto propozice jsou platné ke dni 5. 5. 2021.

Pokud kvůli špatné epidemiologické situaci nebude moct závod proběhnout, náhradní termín je stanoven na 7. 10. 2021.

Svou registrací do závodu každý účastník stvrzuje níže uvedené:

Mám povědomí o rizikách spojených s nebezpečím vzniku škody nebo újmy na zdraví způsobené při účasti v závodě.

Prohlašuji, že se závodu účastním dobrovolně.

Prohlašuji, že budu respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při něm a bezprostředně po něm.

Prohlašuji, že se závodu účastním na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídám sám za svoji fyzickou kondici a způsobilost.

Prohlašuji, že mám uzavřené zdravotní pojištění na dobu závodu pro možnost ošetření záchrannou službou nebo hospitalizace.

Prohlašuji, že pokud mi je méně než 18 let, mám k účasti v závodu řádný souhlas svého zákonného zástupce.

Dávám souhlas pro případné zveřejnění fotografií i audiovizuálního záznamu s mojí osobou pořízených během závodu pro propagaci závodu.

Předchozí ročníky

Hostivařský běh 2020

podívat se na fotogalerii

Hostivařský běh 2019

podívat se na fotogalerii